صفحه اصلی

کاربردهای پرینت سه بعدی

پزشکی و مهندسی بافت
با وجود پرینتر ۳ بعدی زیستی، میتوانید ترکیبی از بافت سلول زنده به همراه داربست سلول را با شکل دلخواه ایجاد کنید

مهندسی مکانیک
قطعات فنی طراحی شده در نرم افزار های CAD را به کمک پرینتر ۳ بعدی، در مقیاس مورد نظر تولید کنید

معماری
به وسیله پرینتر ۳ بعدی، طرحهای انتزاعی خود در زمینه ماکت سازی را به یک جسم قابل لمس تبدیل کنید

مهندسی عمران
با کمک پرینتر ۳ بعدی، میتوانید مدلی سه بعدی از سازه های فنی مورد نظر تهیه کنید

نمونه های چاپ زیستی

مشتریان ما

طراحی سایت